Verwarring…

Zoals velen van jullie weten ben ik ongeveer 2 maanden geleden in mijn proeftijd staande gehouden wegens het overschrijden van de maximumsnelheid op de snelweg met meer dan 30 kilometer per uur. Hoewel ik nog niet opgeroepen ben om voor het gerecht te verschijnen, begin ik toch steeds nieuwsgieriger te worden naar de uitspraak.

judge

Vooral nu ik vandaag toch maar het vonnis van Eric Lucassen heb gelezen. Eigenlijk vooral omdat ik dolblij ben met iedere vorm van negatieve publiciteit rond de PVV. Nu heeft de rechtbank bewezen geacht dat dit kamerlid zich meermaals vergrepen heeft aan vrouwelijke ondergeschikten. Om die reden heeft de rechtbank hem een sanctie opgelegd van 2 weken hechtenis (in hoger beroep teruggebracht tot 1 week) en maar liefst € 500,- boete. Eventueel te voldoen in 5 maandelijkse termijnen van € 100,-. Dat schept verwarring.

Bij mijn vorige veroordeling werd me een sanctie opgelegd van 6 weken voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid met een proeftijd van 2 jaar en een boete van € 400,-. Deze 6 weken voorwaardelijk zal ongetwijfeld worden omgezet in onvoorwaardelijk en de boete zal waarschijnlijk ook wel verdubbeld worden. Dat staat natuurlijk in geen enkele verhouding tot het vonnis tegen dhr. Lucassen. Met andere woorden: Als ik weg kan komen met 1 week detentie (zoveel vakantiedagen heb ik nog wel) en € 500,- boete hoor je mij niet klagen. 
Let wel: Het gaat hier om een overtreding op een verkeersregel (Artikel 21 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) en niet om het plegen van een strafbaar feit op grond van de Wegenverkeerswet!

Tot slot: Er is geen sprake geweest van gevaar of hinder voor overige verkeersdeelnemers, er is geen sprake geweest van roekeloos rijgedrag waarmee overige verkeersdeelnemers in gevaar zijn gebracht of konden worden gebracht (Artikel 5 Wegenverkeerswet), er is nooit sprake geweest van een sanctie wegens een overschrijding van meer dan 30 km/u binnen de bebouwde kom en er is nog nooit sprake geweest van alcohol.  Hiermee wil ik aangeven dat ik hartstikke braaf ben behalve op die momenten dat de situatie dit weggedrag toelaat. Dan komt stoute Twannie in me naar boven en wordt ik ook prompt aangehouden.

Ben benieuwd naar de uitspraak maar ga misschien zelf pleiten voor dezelfde straf als die voor een ontuchtpleger….

Geef een reactie