Meer dan een beetje verdrietig

Op Facebook worden we bedolven onder de petitie om de ondertekenaars van de “Nashville-verklaring” strafrechtelijk te vervolgen. Hoezo een petitie? Als blijkt dat sprake is van een strafbaar feit dient het OM tot vervolging over te gaan. Natuurlijk heb ik de petitie ondertekend maar belangrijker is dat we de boevenbende aanpakken die al haar eigen misstanden bedekt met “Gods zegen” en de echte liefde zodra deze buitenechtelijk en/of niet heteroseksueel is, af doet als een ziekte die (desnoods door middel van verkrachting!) genezen kan worden.

Een boevenbende is wat mij betreft een terechte benaming voor een club die haar tentakels diep in onze maatschappij verankerd heeft en die al eeuwenlang crimineel bezig is. En hoewel ik me ervan bewust ben dat deze bende bestaat uit een aantal geledingen, scheer ik ze bewust over één kam. De ene tak houdt zich bezig met kindermisbruik, veel diefstal, en weinig daadkracht (katholieke kerk) terwijl de gereformeerde kant zich vooral bezig houdt met het zaaien van tweespalt en het discrimineren van hele bevolkingsgroepen.

Een voorbeeld:

Ja er bestaat zoiets als vrijheid van meningsuiting en eenieder die een geloof aanhangt gun ik die troost van harte. Maar zodra dit ten koste gaat van anderen vind ik dat we als maatschappij keihard op moeten treden. Maar ja, we hebben nog steeds 3 (niet de kleinste) christelijke partijen in de politiek waardoor dat optreden waarschijnlijk weer met een sisser afloopt. Dus dan maar weer met z’n allen de barricades op om het lied uit 1974 te zingen dat nog steeds pijnlijk actueel is:

Robert Long; Jezus redt

Toen het Christendom op aarde kwam
En ieder mens het recht ontnam
Om zo te leven als hij dacht dat het goed was
En heel de aardkorst dik bevlekt met bloed was
Werd het meteen de hoogste tijd
Dat heidenen na zware strijd
Door legers door de kerk geleidt
Van hun cultuur werden bevrijdt

Dat hield men eeuwenlang in stand
Vol liefde werd de rechterhand
Van dieven, slaven, kinderen en vrouwen
Als zij één misstap deden, afgehouwen
Men zorgde voor een schuldcomplex
Wanneer je rondliep in iets geks
Of je te buiten ging aan sex
Je stond al snel bekend als heks

Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet
Jezus redt, Jezus redt, enkel door het gebed

Soms wordt een land vol hongersnood
Bezocht door weer zo’n vrome kloot
Die steeds dezelfde oude kool komt stoven
En roept, vanuit zijn draagstoel blijft geloven
Die zegenend naar mensen zwaait
Voor ieder lijk zijn hoofd omdraait
Elk argument van tafel maait
En steeds opnieuw de mensen paait

Al jaren gaan er stemmen op
Voor pil en voor geboortenstop
Maar Rome weigert steeds om te beperken
Dat zou de zedeloosheid maar versterken
Elk recht wordt u nog steeds betwist
En sex blijft steeds de antichrist
Hij die door zijn orgaan slechts pist
Heeft steeds voor duizenden beslist

Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet
Jezus redt, Jezus redt, enkel door het gebed

Maar kijk, men is veranderd want
Rooms-katholiek en protestant
Begonnen toch hun greep wat te verliezen
Men moest toch wel een andere koers gaan kiezen
Men was geweldig in zijn sas
Want wat ontdekte men alras
Toen men nog eens de bijbel las
Dat Jezus ook een hippie was

De wereld kraakt aan alle kant
En grote delen staan in brand
Je zou dus zeggen, helpt het onheil weren
Gehuichel moeten wij de rug toe keren
Maar niets daarvan, vergeet het maar
Het is Boeddha hier, Jehova daar
Men draaft getuigend door elkaar
En heeft de oplossing al klaar

Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet
Jezus redt, Jezus redt, enkel door het gebed

Het is maar al te waar helaas
De paus, de Kerstman, sinterklaas
Ze zijn al eeuwen lang de baas
En eeuwen lang al even dwaas

Jezus redt, Jezus redt, alle mensen uit de nood
Jezus redt Jezus redt Jezus uit de goot…

Geef een reactie